Hou de muziek in Lith levend!

Al bijna honderd jaar klinkt er blaasmuziek in Lith en wijde omgeving. En dat moet zo blijven. Want intussen is de Lithse fanfare uitgegroeid tot een culturele spil in de voormalige gemeente aan de Maas.

De amateurmuzikanten van het fanfare-orkest spannen zich in om steeds op hoog niveau muziek te maken. Een peil dat ze absoluut willen volhouden. Daarvoor hebben ze uw steun keihard nodig. Aan kwaliteit hangt – jammer genoeg – een prijskaartje. Professionele begeleiding, instrumentarium, zaalhuur, het zijn onontkoombare kostenposten.

Bij het dekken van deze kosten kan de fanfare alle ondersteuning gebruiken. Vandaar dat de vrienden van de fanfare zo worden gekoesterd. Zij leggen een structureel deel van het fundament onder de Lithse fanfare. En zorgen ervoor dat de muziek nog heel lang aan de Maaskant blijft klinken.