100 jaar Fanfare Lith

Een jubileumsite

Bestuurswisseling 2015

In de zomer van 2015 draagt Ad Toebast de voorzittershamer van de Lithse fanfare over aan Ad Sterkens. Henk Verhagen van het Brabants Dagblad verwoordt de bestuurswisseling op de bovenstaande manier.