Vrienden

ReachingHandsCutout
Vrienden van de Fanfare

Een actieve muziekvereniging als fanfare Sint Lambertus uit Lith heeft te maken met hoge uitgaven. Vervanging en aanschaf van instrumenten en kleding kosten jaarlijks veel geld. De Vrienden van de Fanfare ondersteunt de fanfare daarom financieel met een vaste jaarlijkse bijdrage. Voor een bedrag vanaf 50 euro bent u al vriend van de fanfare. U ondersteunt dan actief het voortbestaan van een muziekvereniging in de gemeente. Fanfare Sint Lambertus kan zo, als vereniging voor jong en oud, op hoog niveau blijven presteren.

De leden van de Vriendenkring worden op de hoogte gehouden van alle activiteiten van de fanfare. Ze ontvangen persoonlijke uitnodigingen voor bijzondere evenementen, zoals Nieuwjaarsconcert, Kerstconcert en Promconcert.

Meer informatie: vrienden@fanfarelith.nl of 0412 – 481 483 (Rini Gielis)